Privacy

Privacyreglement: Uw persoonsgegevens en uw privacy bij Huisartsen Eemland


Algemeen
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk. Wij willen je er op wijzen dat de medewerkers gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht en uiterst zorgvuldig met uw gegevens om zullen gaan.
Verwerking van verstrekte persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 in is gegaan. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in het Wie is wie-gedeelte op onze website en app.

Doel verwerking gegevens
Huisartsen Eemland verzamelt en verwerkt een aantal persoonsgegevens voor specifieke doeleinden:
 • Soepele samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg, huisartsen en specialisten, d.m.v. gezamenlijk vastgestelde werkafspraken.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt door de organisatie waarbij je werkzaam of aangesloten bent op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden t.b.v. het ontvangen van de nieuwsbrief en een inlogmogelijkheid op onze website en app.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsen Eemland hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Na de opheffing van MCCE is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen Huisartsen Eemland en Meander Medisch Centrum.

Jouw rechten als betrokkene:
Je hebt de volgende rechten:
 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Leveranciers
Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.
Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot jouw gegevens, zullen wij dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookies
Huisartsen Eemland gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics die je surfgedrag bijhoudt zodat wij de indeling van de website aan kunnen passen naar het bezoekersgedrag. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Vraag of klacht
Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen? Dan kun je contact opnemen met onze helpdesk. Wij zijn te bereiken per e-mail naar info@huisartseneemland.nl. Mocht je er met onze helpdesk niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.