ICT

Regionale informatievoorziening & data

Door Sjoerd Boogaard, projectleider en Christiaan Katsma, algemeen directeur
Achtergrond van het project
Het project Regionale informatievoorziening & data heeft als doel om stapsgewijs (zorg)data beschikbaar te stellen aan praktijken, wijksamenwerkingsverbanden, voor bestaande zorgprogramma’s en voor specifieke projecten. Het project is complementair aan de implementatie van het Regionale HIS en de keuze voor een opvolger van het KIS. Doel is om de wat complexere informatievraag te kunnen beantwoorden over bijvoorbeeld bepaalde patiëntgroepen, kwaliteit in zorgprocessen en om voor projecten of lopende zorgprogramma’s een passende of nieuwe financiering te realiseren. 

Huidige status 
De afgelopen periode is de informatiebehoefte bij de HE regio in kaart gebracht en zijn de ervaringen opgehaald hoe andere zorggroepen dit al realiseren. Op basis hiervan zijn er verschillende partijen gevraagd ons een voorstel te doen. De voorstellen en oplossingen worden beoordeeld op diverse criteria. Voor dit project wordt specifiek gekeken naar informatieveiligheid en privacy, onafhankelijkheid van de leverancier in het kader van omgang met data en de aansluiting bij huisartsenpraktijken. 

Wettelijke kaders en privacy

In het project schenken we veel aandacht aan de wettelijke kaders en de instemming van onze huisartsen met datalevering middels een verwerkersovereenkomst. Er is afstemming met de projecten regionaal HIS en populatieplatform zodat de inrichting hiervan aansluit bij de dataverzameling en informatiebehoefte. We verwachten begin 2023 hier de eerste echte concrete stappen in te kunnen laten zien, maar zullen tevens klein beginnen en stapsgewijs gaan bouwen op basis van de vragen die leven in de wijken en de regio.