ICT

Keuze voor een populatieplatform NIS (opvolger van KIS)

Door Bram Smits, huisarts en CMIO, en Mirko Happé, projectleider Informatievoorziening & ICT
Start en update van het project

Het doel van dit project is om, in aanvulling op het regionale HIS, de huidige KIS’en te vervangen door een populatieomvattend ICT-platform waarin HA en POH samenwerken met zorgpartners, de patiënt en eventueel mantelzorgers. Een dergelijk platform wordt ook wel een netwerkinformatiesysteem (NIS) genoemd. Een NIS bevat met name functionaliteit om: 
•    De patiëntenzorg te presenteren en zonodig te registreren (door zorgverleners in contacten en in geprotocolleerde zorgprogramma’s);
•    Zelfzorg in het eigen dossier te registreren (door patiënten), en geautomatiseerd m.b.v. telemonitoring;
•    Informatie uit te wisselen over de patiënt met andere zorgverleners en de patiënt;
•    Communicatie (synchroon/asynchroon, individueel en in groepen, o.a. MDO);
•    Diagnostiek- of therapie-ondersteunende applicaties te gebruiken.

Status van het project
De projectgroep (met o.a. huisartsen, POH's, praktijkmanagers en zorgcoördinatoren uit de regio) is gestart en heeft een aantal demonstraties gezien. Zowel van potentiële leveranciers, maar ook door huisartsen en POH’s van andere regio-organisaties, die al gebruik maken van een populatieplatform of een variant daarop. Ondertussen is de projectgroep bezig om de eisen en wensen vast te leggen en te kijken naar een optimalisatie van de werkprocessen op de verschillende zorgprogramma’s. Nu deze inhoudelijke kant groeit, zullen we in de komende periode de potentiële groep gebruikers, inclusief die van onze ketenpartners, meer gaan betrekken en meenemen in de eisen, ideeën en wensen over het ontwerp van werkprocessen en benodigde informatie.

Tweede ronde demonstraties
We verwachten medio oktober een tweede ronde demonstraties te kunnen gaan zien, die specifiek gericht zijn op de zorginhoud en de behoefte van onze regio. Met de huidige kennis verwachten we eind 2022 een keuze te kunnen maken en in 2023 te starten met de implementatie.