ICT

Update implementatie regionaal HIS

Door projectteam Regionaal HIS
Implementatie bij de 1e pilot praktijk
Alle praktijken die al met Promedico werkten, hebben inmiddels het regionaal HIS contract getekend. Het projectteam is bezig met de voorbereiding bij de 1e pilot praktijk die gaat overstappen op Promedico. Deze praktijk zal naar verwachting medio oktober live gaan. We besteden veel aandacht aan het overzetten van alle patiëntgegevens. Deze moeten uiteraard volledig en juist in Promedico komen te staan, voordat er overgegaan kan worden op het nieuwe regionale HIS.

Implementaties in het najaar van 2022
Er volgen dit najaar nog 5 à 6 praktijken die overstappen op Promedico, daarnaast heeft een aantal praktijken al aangegeven begin 2023 te willen overstappen.
Wanneer je als praktijk overweegt om over te stappen, bespreek dit dan met het projectteam. We stemmen dan de zaken met je af en beantwoorden je vragen.

Ondersteuning met specifieke website
Er wordt gewerkt aan het opzetten van een specifieke webpagina voor alle huisartsenpraktijken met informatie over het regionaal HIS. Naast informatie delen we hier ook ervaringen, tips & trucs bij de overstap en verzamelen we hier ook graag ideeën omtrent verbeteringen van werkprocessen. Deelnemers aan het regionale HIS worden op de hoogte gesteld zodra de webpagina live gaat.