Meander

Wijziging afname materiaal PCR kinkhoest (Bordetella pertussis/parapertussis)

Door R.H.T. (Roel) Nijhuis, medisch moleculair microbioloog Meander MC
Het afnamemedium voor PCR diagnostiek kinkhoest is op korte termijn niet meer leverbaar, waarvoor er een alternatief afnamemedium is gevalideerd. Dit medium is identiek aan het afnamemedium voor SARS-CoV-2, bestaande uit virustransportmedium en een (flexibele en dunne) nasopharynx wattenstok. 

Wijziging in afnamelocatie
Van het huidige afnamemedium is altijd gecommuniceerd dat er een uitstrijk van de keel moest worden genomen. De meest recente LCI richtlijn van kinkhoest geeft aan dat voor de meest optimale diagnostiek van kinkhoest er nasopharyngeaal materiaal moet worden ingestuurd naar het laboratorium (Kinkhoest | LCI richtlijnen (rivm.nl)). Om die reden is het afnamemateriaal gewijzigd naar een flexibele en dunne wattenstok, zodat er een nasopharynx uitstrijk kan worden ingestuurd. 

In ZorgDomein is de optie nasopharynx uitstrijk beschikbaar in plaats van keel uitstrijk bij het onderzoek PCR diagnostiek kinkhoest.

Om te zorgen dat het laboratorium geen verkeerd afnamemedium ontvangt, wordt er een omwisselactie georganiseerd. Uw huisartsenpraktijk zal worden geïnformeerd over de gang van zaken middels een brief die door de bode van het Meander MC bij de praktijk zal worden achtergelaten in week 34.