Herziening RTA

RTA Atriumfibrilleren is herzien

Door Anne To Boddeüs, kaderhuisarts, Ismene Tchaoussoglou, medisch coördinator transmurale zorg en Renske Neumann, relatiemanager 1e lijn Meander MC
Er is een update van de transmurale afspraak Atriumfibrilleren. De belangrijkste wijzigingen op een rij:
  • Bij het starten met een DOAC is er een voorkeur voor edoxaban of apixaban.
  • Een echo cor is niet altijd geïndiceerd bij het starten met een DOAC. Wel bij een souffle of het vermoeden van hartfalen. Vraag dan via ZorgDomein een echo cor mèt consultatie cardioloog aan.
  • Denk aan de optie tele-consultatie bij vragen rondom de behandeling van atriumfibrilleren.
 
Deze afspraak is herzien door de kaderhuisartsen HVZ van HE en de cardiologen van Meander MC. 
De volledige RTA Atriumfibrilleren staat nu in de HE-app en op de website met alle transmurale afspraken.
 
Heb je vragen n.a.v. dit bericht? Neem gerust contact op onze kaderhuisarts Anne To Boddeüs via a.boddeus@huisartseneemland.nl. Voor algemene vragen over transmurale afspraken, kun je contact opnemen met Renske Neumann via r.neumann@meandermc.nl.