Ouderenzorg

FAQ over ZC Eemland

Door Marieke de Korte, zorgcoördinator ouderenzorg en Lianne van Doornik, kaderhuisarts ouderenzorg i.o.
  • Wat is ZC Eemland?
ZC Eemland is zorg coördinatiecentrum Eemland. Het wordt bemand door transferverpleegkundigen in Meander Medisch Centrum. Voor alle huisartsen in onze regio bemiddelen zij voor een ELV-bed en mogen wij hen inschakelen voor een eerste aanvraag wijkverpleging.
  • Is het verplicht om wijkverpleging via ZC Eemland aan te vragen?
Nee, dat is niet verplicht. Het is bedoeld als service aan de huisartsen, aangezien we soms vijf organisaties moeten bellen voordat er één tijd heeft om thuiszorg te leveren. Je bent vrij om zelf organisaties te bellen.
  • Moet je altijd via ZC Eemland een ELV bed aanvragen?
Ja, dat gaat altijd via ZC Eemland. Van 1-1-2022 tot 9-8-2022 zijn er 158 aanvragen geweest, waarvan 24 keer bleek dat het niet ging om ELV (11x was er al een WLZ-indicatie, 6x was ziekenhuisopname geïndiceerd en 7x een WLZ crisisbed). We hebben er met elkaar belang bij dat patiënten op de juiste plek opgenomen worden. Daarom is het goed om, voordat je belt, het stroomschema te doorlopen en de antwoorden op de vragen voor te bereiden door invullen van formulier: aan te leveren gegevens aan ZC Eemland.
  • Kan ZC Eemland ook alvast een ELV-bed regelen voor de patiënt, voor na de operatie?
Nee, vooralsnog kan dit niet. Te vaak blijkt na een operatie dat de zorgbehoefte toch anders is; operatie uitgesteld, opname ziekenhuis duurt langer etc. Dat betekent dat er te vaak bedden leeg blijven. We onderzoeken deze mogelijkheid wel omdat het soms erg voorspelbaar is en het fijn is als er vast op geanticipeerd kan worden. 
  • Kan ZC Eemland ook gebeld worden voor een crisisplaatsing als WLZ aangevraagd is?
Nee, dat kan nog niet. Deze vraag is wel voorgelegd in onze periodieke overleggen met ZC Eemland. Dit zijn situaties die een enorm beslag leggen op de praktijk. Uren bellen komt regelmatig voor. Het beste is om deze situaties te vermijden door WLZ tijdig aan te vragen voor mensen voor wie permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is. Bij crisis is dan namelijk de instelling verplicht om een plek te zoeken.
Uiteraard kennen we ook allemaal de patiënten en mantelzorgers die (nog) geen WLZ willen aanvragen, bij wie er dan toch een crisis uitbreekt. Behalve WLZ-aanvragen kan je dan kijken op: