GGZ

Wie heeft regie over kind op wachtlijst GGZ-aanbieder?

Door Rianne van Merendonk, zorgcoördinator GGZ Jeugd
Wie heeft de regie als een kind op de wachtlijst van BSA (of andere GGZ-aanbieder) staat?
Het antwoord op deze terugkerende vraag: dat is de huisarts of POH-GGZ. Zolang de zorg niet is gestart, blijft de huisarts (en de POH-GGZ) verantwoordelijk. Ook als er in de tussentijd iets gebeurt met het kind. 

Marjolein van de Brink, kaderhuisarts GGZ, wil mede daarom de wachtlijstenproblematiek aangekaart en opgelost hebben. Deze verantwoordelijkheid is voor huisartsen in sommige gevallen namelijk te zwaar.

Heb je een situatie waarbij de wachttijd lang is en je de overbruggingszorg niet (goed) kunt waarmaken, overleg dan met het wijkteam of zij alvast hulp kunnen opstarten, eventueel samen met jou. Stem daarin goed af wie de regie heeft. Voor vragen of suggesties, kun je ook contact opnemen met Marjolein van den Brink, via m.vandenbrink@huisartseneemland.nl.