Meander

Wat houdt de BIRADS classificatie ook alweer in?

Ingezonden door mammapolikliniek Meander Medisch Centrum
Onder de verslaglegging van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker (BOB) of van de mammapolikliniek wordt altijd een BIRADS classificatie gegeven. Wat betekent deze ook al weer? 

BIRADS = Breast Imaging Reporting And Data System
Met de BIRADS classificatie wordt geprobeerd het radiologische beeld te koppelen aan de mogelijke pathologisch-anatomische pathologie, door een schatting te maken van het risico op borstkanker. Hieruit volgt dan een beleidsadvies.

BIRADS-classificaties:
•    BIRADS 0: De foto geeft onvoldoende informatie en er is nader onderzoek nodig.
•    BIRADS 1: De foto ziet er normaal uit. Verder onderzoek is niet nodig.
•    BIRADS 2: Er is een goedaardige afwijking geconstateerd. Verder onderzoek is niet nodig.
•    BIRADS 3: De afwijking is meest waarschijnlijk goedaardig. De kans op kwaadaardigheid is minder dan 2 %. Vaak wordt geadviseerd de afwijking na 6 maanden nog eens te controleren. Soms wordt ervoor gekozen een biopsie te doen.
•    BIRADS 4: De afwijking is verdacht, maar niet typisch voor een kwaadaardige tumor. Er moet verder onderzoek gedaan worden.
•    BIRADS 5: De afwijking is sterk verdacht voor een kwaadaardige tumor. Er moet verder onderzoek gedaan worden.
Zie hier de officiële omschrijving per classificatie of het schema hieronder.

Meeste verwarring over BIRADS 0 
De meeste verwarring zien we op de mammapolikliniek over BIRADS 0. Deze betekent dat er geen uitspraak kan worden gedaan over het maligniteitsrisico op basis van de onderzoeken die op dat moment zijn gedaan. Als deze classificatie bijvoorbeeld door het BOB wordt gegeven, zal er aanvullend onderzoek moeten worden verricht (bijvoorbeeld een mammogram met tomosynthese (een foto met heel veel dunne plakjes, een soort mini-CT onderzoek) en (meestal) ook een echografie. Het is dus niet zo dat het onderzoek bij het BOB ‘mislukt’ is.

Contact
Mochten er nog vragen zijn over de BIRADS classificatie, dan kunt u altijd overleggen met onze mammapolikliniek via 033-8504275 (vraag naar mammadiagnostiek en vervolgens mammaradioloog).