Samenwerken


Stichting MCCE (Medisch Coördinerend Centrum Eemland) was een initiatief van de Huisartsen Coöperatie Eemland en het Meander Medisch Centrum en was gevestigd in Amersfoort; per 1 augustus 2019 is de stichting opgeheven.

Het doel van het MCCE was het stimuleren en optimaliseren van de samenwerking en verbinding tussen de 1e en 2e lijn in de regio. Het betrof vooral de samenwerking tussen de huisartsen en de medisch specialisten, die voor het merendeel zijn verbonden aan het Meander MC, maar ook aan andere instellingen voor o.a. GGZ en ouderenzorg. Deze zogenaamde transmurale samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend en moet in het belang van de patiënt geïnitieerd en georganiseerd worden. 

Het beheer van de werkafspraken en het 'Wie is Wie' boek is overgenomen door Huisartsen Eemland. Wij stellen werkgroepen samen om een werkafspraak te realiseren. In deze werkgroepen zijn alle benodigde disciplines vertegenwoordigd. Na het publiceren van de werkafspraak volgt er na gemiddeld anderhalf jaar een evaluatie. Ervaringen van collegae worden besproken. Indien nodig wordt de werkafspraak aangepast.

Op onze website en in onze app vind je de Eemlandse werkafspraken in hun meest recente vorm. Op termijn zullen deze worden uitgebreid of aangepast, op geleide van de wensen van de artsen uit de regio.

Heb je een goed idee of ervaar je een knelpunt in de samenwerking tussen de 1e en de 2e lijn, dan kun je onderstaand contactformulier gebruiken om je idee of knelpunt toe te lichten. Wij nemen altijd contact op nadat je een bericht hebt geplaatst.

Huisartsen Eemland B.V. coördineert in samenwerking met Meander Medisch Centrum en de Huisartsen Coöperatie Eemland, het 'Wie is Wie' boek. Dit was oorspronkelijk een papieren boek, maar is nu helemaal elektronisch. In dit 'boek' zijn gegevens van hoofdzakelijk huisartsen en specialisten die werkzaam zijn in de regio Eemland opgenomen. Men heeft een gebruikersnaam en een paswoord nodig om er in te kunnen kijken. Eenieder die er in opgenomen wil worden kan dit aangeven bij communicatie@huisartseneemland.nl.

De Huisartsen Eemland-app is beschikbaar in de Android Play Store en in de App Store van Apple.

Huisartsen Eemland

Huisartsen Eemland is een organisatie die in 2017 opgericht is door bijna alle 160 huisartsen in de regio Eemland. De huisartsen hebben hun krachten gebundeld met als doel een continu aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg te kunnen blijven bieden in onze regio. Wij geloven namelijk dat de beste zorg voor patiënten ontstaat vanuit de samenwerking met elkaar en collega zorgprofessionals en zorginstellingen. We werken dan ook nauw samen met verschillende disciplines in de huisartsenpraktijken, in de wijk en in de hele regio. De organisatie Huisartsen Eemland ondersteunt de huisartsen bij hun dagelijkse praktijk, bij de samenwerking in de nulde, eerste en tweede lijn en ontwikkelt zorgprogramma’s en nascholingen.

Dit alles onder het motto: Samen Sterker

FMCC werkafspraken

Hier vind je vele in den lande gemaakte werkafspraken tussen huisartsen en specialisten.