Print deze werkafspraak

Prescriptie SGLT2 remmers

Algemeen

De SGLT2 remmers hebben een prominente plaats gekregen in de behandeling van:
•    Diabetespatiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten of de aanwezigheid van chronische nierinsufficiëntie. 
•    Patiënten met hartfalen (HFrEF) en chronische nierinsufficiëntie.
Omdat meerdere zorgverleners bij de patiënten betrokken zijn, is het belangrijk om de procedure rond SGLT2 remmer-prescriptie af te stemmen.
 

Doel werkafspraak

•    Voorkomen van glycaemische ontregelingen.
•    Eénduidige instructie aan patiënten bij start SGLT2 remmer, inclusief het bespreken van potentiële bijwerkingen.

Bekijk hier de gehele werkafspraak.