Print deze werkafspraak

Antistolling| DOAC’s (direct werkende orale anticoagulantie)

Algemeen

Deze werkafspraak sluit aan op de MCCE werkafspraken Atriumfibrilleren en Diepe veneuze trombose (DVT)/longembolie; de indicatie voor starten met een DOAC of overzetten van een VKA (Vitamine K antagonisten) op een DOAC kan gesteld worden door huisarts (HA) of specialist (S).

Verwijscriteria

Voor verwijsafspraken atriumfibrilleren en DVT zie de betreffende werkafspraken. De voorschrijver is verantwoordelijk voor indicatiestelling en (herhaal)receptuur. Zie stroomschema.

Contra-indicaties

Voorbereiding

Nierfunctie dient te worden gecontroleerd voor het eerste voorschrift en daarna jaarlijks. Er zijn eventueel doseringsaanpassingen nodig bij verminderde nierfunctie.

Dosering en praktische tips

Tabel dosering DOAC bij verschillende indicaties
Keuzetabel DOAC bij Atriumfibrilleren

Inname advies:

Tijdstip maakt bij 1 x daagse dosering niet uit, wel innemen iedere dag op ongeveer zelfde tijdstip. Bij 2 x daagse dosering moet er 12 uur tussen de twee innamemomenten liggen.

Vergeten dosering: 
Bij dabigatran en apixaban (2 x dgs): inhalen, indien volgende geplande dosis minimaal 6  uur later is; niet meer innemen, indien volgende dosis minder dan 6 uur later.
Bij rivaroxaban en edoxaban (1 x dgs): neem het tablet direct in en neem de volgende dag het tablet op het gebruikelijke moment. Neem nooit 2 tabletten op een dag.

Dubbele dosering ingenomen:
Volgende dosis pas 24 u later innemen

Meer dan dubbele dosering:
Overleg met internist
 

Bloedingen

  • Milde bloeding: meestal volstaat lokale hemostase of mechanische compressie en is er geen reden DOAC te staken (maximaal kan 1 gift worden overgeslagen).
  • Ernstige bloeding: overleg dienstdoende internist of cardioloog.

Ingrepen

Kleine chirurgische ingrepen en injecties (zie werkafspraak Poliklinische of eerstelijns ingreep bij patiënt met antistolling).
DOAC hoeft niet te worden gestaakt.
Overbrugging LMWH is NIET geïndiceerd bij de DOAC. 1 dag post-operatief  hervatten (tenzij operateur anders aangeeft of orale intake niet mogelijk is).  
 

Samenstellers

Deze werkafspraak is samengesteld door: E. Oudshoorn, huisarts en I.C. Tchaoussoglou, huisarts (MCCE)