Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting / Disclaimer
Hoewel Huisartsen Eemland bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg heeft besteed aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde gegevens onjuistheden bevatten of niet meer actueel zijn. Huisartsen Eemland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie en wijst dan ook alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens, of gegevens waarnaar links op deze website verwijzen af. Verwijzigingen naar andere sites of bronnen, die buiten www.huisartseneemland.nl liggen, zijn slechts opgenomen ter informatie.

Huisartsen Eemland en Meander MC zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de inhoud op de genoemde andere websites, welke geen eigendom zijn van Huisartsen Eemland, noch aansprakelijk voor de privacy bescherming op die websites. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacyverklaring
Huisartsen Eemland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en apps en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens alleen om je toegang tot de niet openbare delen van website en apps te kunnen geven. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.
Huisartsen Eemland zal je persoonlijke gegevens uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij het beheer van de website en apps.
In het geval van het gebruik van ons 'Wie is Wie' boek zijn bepaalde gegevens beschikbaar voor transmurale samenwerking met collega’s in de eerste en tweede lijn.
Lees hierover verder in onze privacyverklaring.

Verwijzing naar andere informatiebronnen
Een aantal ‘links’ (verwijzingen) in de internetsite van Huisartsen Eemland voeren naar informatiebronnen die door anderen dan Huisartsen Eemland worden beheerd en waarover Huisartsen Eemland geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt Huisartsen Eemland dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Verwijzing naar informatie en diensten op de internetsite van Huisartsen Eemland vanuit andere internetsites
Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van Huisartsen Eemland. Huisartsen Eemland spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing.

Wijzigingen
Huisartsen Eemland behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de internetsite van Huisartsen Eemland van kracht.