Samenwerken

Op onze website en in onze app vind je de Eemlandse werkafspraken in hun meest recente vorm. Het betreft vooral de samenwerking tussen de huisartsen en de medisch specialisten die voor het merendeel zijn verbonden aan het Meander MC, maar ook aan andere instellingen voor o.a. GGZ en ouderenzorg. Op termijn zullen deze worden uitgebreid of aangepast, op geleide van de wensen van de artsen uit de regio.
Het beheer van de werkafspraken ligt bij Huisartsen Eemland. Wij stellen werkgroepen samen om een werkafspraak te realiseren. In deze werkgroepen zijn alle benodigde disciplines vertegenwoordigd. Na het publiceren van de werkafspraak volgt er na gemiddeld anderhalf jaar een evaluatie. Ervaringen van collegae worden besproken. Indien nodig wordt de werkafspraak aangepast.

Huisartsen Eemland B.V. coördineert in samenwerking met Meander Medisch Centrum en de Huisartsen Coöperatie Eemland, het 'Wie is Wie' boek. Dit was oorspronkelijk een papieren boek, maar is nu helemaal elektronisch. In dit 'boek' zijn gegevens van hoofdzakelijk huisartsen en specialisten die werkzaam zijn in de regio Eemland opgenomen. Men heeft een gebruikersnaam en een paswoord nodig om er in te kunnen kijken. Artsen die er in opgenomen willen worden kunnen dit aangeven bij communicatie@huisartseneemland.nl.

Voor artsen met een account voor deze website en onze HE app zijn in het nieuwsbriefarchief alle door ons verstuurde nieuwsbrieven terug te vinden. Gebruik voor een specifiek onderwerp of artikel de zoekfunctie.
Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet, maar wil je dat wel? Geef je mailadres dan door aan communicatie@huisartseneemland.nl.

Heb je een goed idee of ervaar je een knelpunt in de samenwerking tussen de 1e en de 2e lijn, dan kun je onderstaand contactformulier gebruiken om je idee of knelpunt toe te lichten. Wij nemen altijd contact op nadat je een bericht hebt geplaatst.

De Huisartsen Eemland-app is beschikbaar in de Android Play Store en in de App Store van Apple.

FMCC werkafspraken

Hier vind je vele in den lande gemaakte werkafspraken tussen huisartsen en specialisten.